Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Το υπο-μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια και αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα 150 150 phoenixdaap

Το υπο-μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια και αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Στόχοι του είναι: (α) η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η υποστήριξή των γεωργών ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους και (β) η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και ιδιαίτερα τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Οι συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης και κατατάσσονται σε συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, για την ορθή εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και της βιολογικής γεωργίας, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Ομάδα πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων:

Καραστέργιος Ιωάννης – Γεωπόνος
Κοτσιμπογεώργος Δημήτριος – Γεωπόνος
Γκουτζουρέλας Νικόλαος – Γεωπόνος
Σκαρκάλης Παύλος – Γεωπόνος
Κόκα Δήμητρα – Γεωπόνος
Παπαδόπουλος Ανδρέας – Κτηνίατρος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ/Φαξ: 2410 232004
Email: info@farmanet.gr

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Αεροδρομίου 78-80 – 41336
Νέα Σμύρνη, Λάρισα

© 2019-2022 Farmanet. All Rights Reserved. Designed by Phoenix Digital Marketing Agency. Photography: Angelos Michalopoulos